Wegblijftarief

Wegblijftarief (no-show)

Het gebeurt tegenwoordig helaas steeds vaker dat patienten niet op tijd op een afspraak verschijnen of helemaal niet komen, zonder af te zeggen. Gezien de drukte in onze praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dit tijdstip.

Wij hanteren daarom per 1 juli 2017 een wegblijftarief als vergoeding voor het niet nakomen van een afspraak bij de huisarts, assistente, praktijkondersteuner somatiek en praktijkonderstuener GGZ.

Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren van € 15,- voor een enkel consult tot € 25,00 voor een dubbel consult (POH GGZ = dubbel consult)

Hiervan sturen wij u een rekening. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Mocht u dus niet kunnen komen op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. (uitzonderingen daargelaten).

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking