Uitwisselen medische gegevens

Betere zorg door goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Altijd uw gegevens snel bij de hand

Uw huisarts maakt daarom gebruik van een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners: de zorginfrastructuur van het LSP. De zorgverleners gebruiken het LSP voor regionale gegevensuitwisseling. Via het LSP kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Alleen met uw toestemming - Heeft u al toestemming gegeven?

Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend  Toestemmingsformulier in te leveren bij uw huisartsenpraktijk. U kunt dit formulier getekend en gescand mailen aan uitslagen@thermion.nl, deponeren in de brievenbus of afgeven aan de balie van de huisartsenpraktijk. Het getekende formulier wordt toegevoegd aan uw dossier.

 Voor meer informatie over het elektronisch uitwisselen van gegevens verwijzen wij u naar onderstaande folders en/of naar de website www.vzvz.nl

FolderInformatieUitwisseling1

FolderInformatieUItwisseling2