(medische) informatie

Indien u informatie wenst met betrekking tot uw medisch dossier (bijv. een uitslag, of een vraag over een behandeling) kijk dan onder het kopje Praktijkinformatie hoe wij te bereiken zijn.

Indien u medische informatie zoekt over klachten of aandoeningen dan is de volgende website een betrouwbare bron: www.thuisarts.nl