Nieuwe Patient en inschrijven

Wie kunnen zich bij ons inschrijven?
Huisartsenpraktijk Thermion Lent zet zich in voor laagdrempelige, persoonlijke en wijkgerichte zorg voor bewoners in Lent. We werken intensief samen met de verschillende zorg- en welzijnsinstanties die hier in de wijk gevestigd zijn. Hierdoor kunnen we mensen die buiten ons werkgebied wonen minder goed op maat bedienen. Daarom adviseren wij mensen die niet in Lent wonen zich in te schrijven in een huisartsenpraktijk in hun eigen wijk/dorp.

Bij welke huisarts word ik ingeschreven?
Op dit moment is de praktijk van huisarts Dhr. Jaspers open voor nieuwe inschrijvingen. Dhr. Jaspers werkt samen met de huisartsen Dhr. Van de Laar, Mw. Luijks en Mw. Van Laanen.  Patiënten die verhuizen naar het verzorgingshuis St Jozef worden ingeschreven bij de huisartsen Dhr. Schers of Dhr. Kiers.

Voor meer informatie over hoe wij binnen de huisartsepraktijk werken verwijzen we u graag naar het kopje wie is mijn huisarts onder "praktijkinformatie"

 Belangrijke aandachtspunten bij het inschrijven voor u als nieuwe patient
- Het inschrijfformulier kunt u via onderstaande link downloaden of afhalen bij ons in de huisartsenpraktijk. Bent u,of zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar dan hoeft u alleen het eerste blad maar in te vullen. Onze balie is geopend van 8.00 tot 10.00uur en van 10.30 tot 17.00uur.

- Wij verzoeken u het ingevulde formulier persoonlijk af te geven aan de balie, omdat wij u alleen officieel kunnen inschrijven na een geldige legitimatie. Als u meerdere personen tegelijk wilt inschrijven, neem dan van alle personen een geldig legitimatiebewijs / zorgpasje mee.

- Vraag uw vorige huisarts uw medisch dossier naar ons op te sturen.

- Geeft u de naam van uw nieuwe huisarts ook door aan het ziekenhuis of andere zorgverleners waar u onder behandeling bent. Dit zorgt ervoor dat uw medische informatie bij uw nieuwe huisarts terecht komt.

 

Waarom een uitgebreide vragenlijst bij het inschrijven?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij u een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Daarin wordt niet alleen gevraagd naar personalia en verzekeringsgegevens, maar ook naar andere persoonlijke informatie. Deze informatie, bijvoorbeeld over gebruik van genotsmiddelen, ziekten in de familie of ingrijpende levensgebeurtenissen, kan bijdragen aan een betere medische beslisvorming of aan een beeld van de gezondheid van de Lentse populatie als geheel. Patienten hebben meegedacht met de samenstelling van de inhoud. Uiteraard is de informatie onderdeel van uw medisch dossier en daarmee strikt vertrouwelijk. Bent u, of zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar dan hoeft u alleen het eerste blad maar in te vullen.

Wilt u zich inschrijven? download hier het inschrijfformulier

Deze kunt u afgeven aan de balie, die geopend is van 8.00 tot 10.00uur en van 10.30-17.00uur.